Indigenous Peoples and Human Rights

April 8, 2014

Mike Wilson: US Border Patrol shot Tohono O'odham at border

.
Mike Wilson, Tohono O'odham

Mike Wilson: Tohono O'odham government and police corruption perpetuates US Border Patrol violence

By Brenda Norrell
Censored News

SAN MIGUEL, TOHONO O'ODHAM NATION -- Mike Wilson, Tohono O'odham, said the US Border Patrol shot two Tohono O'odham at the border, one in the face. The Border Patrol claims O'odham side-swiped its vehicle in San Miguel, "The Gate," on Tohono O'odham land at the US Mexico border.
However, Wilson points out in the video below that the Tohono O'odham government, Tohono O'odham police, and US Border Patrol can not be trusted.
Wilson said that neither the Tohono O'odham government nor police have taken steps to ensure the safety of O'odham when faced with the US Border Patrol. He said these human rights violations by the US Border Patrol inflicted on O'odham have been going on for more than 10 years and the Tohono O'odham Nation has done nothing to halt this.
Further, Wilson expresses his concern over the Tohono O'odham Nation government's efforts to disable the new district of Hia-Ced on the western portion of the Tohono O'odham Nation near Ajo, Arizona. He said even though the Tohono O'odham Nation initially approved of the new district, it is now doing everything in its power to ensure that the new district fails.
Wilson has put out water for years for migrants, over the objections of the Tohono O'odham government, and his life-saving water containers were vandalized. Wilson's water stations have been in the area of the Tohono O'odham Nation with one of the highest rates of death. Wilson has also aided humanitarian groups searching for the bodies of missing migrants on the Tohono O'odham Nation.
Meanwhile, the Tohono O'odham Nation has been able to control and silence much of the mainstream media. The Tohono O'odham police have threatened and stalked O'odham human rights activists to silence them.
Now, the US Homeland Security has given the US southern border contract to an Israeli company, Elbit Systems, which is also responsible for Apartheid security surrounding Palestine. Elbit Systems now has the contract to construct US spy towers on Tohono O'odham land. Read article at Censored News:
http://bsnorrell.blogspot.com/2014/03/apartheid-israeli-company-receives-us.html
The Tohono O'odham Legislative Council approved the construction of the 15th spy tower on sovereign O'odham land, according to the May 7, 2013 resolution, despite O'odham protests over the militarization of their lands. Read article at Censored News:
http://bsnorrell.blogspot.com/2013/07/tohono-oodham-council-approves-15th-us.html
While most Tohono O'odham live in desperation for jobs and housing, and even clean water and food, the Tohono O'odham Nation spent $1.4 million on casino lobbyists in 2013. The Desert Diamond Casino continued to funnel profits to non-Indians:
http://bsnorrell.blogspot.com/2014/03/non-indian-attorneys-bedrock-of.html

Below: The Tohono O'odham Legislative Council's resolution regarding removal hearing of Hia-Ced District officials, to be held April 15-17, 2014.


Dutch translation by NAIS, thank you!
Tohono O’odham vechten tegen de misbruiken van de VS grenspatrouilles en het falen van de Tohono O’odham overheid en politie om de O’odham te beschermen.
Door Brenda Norrell – Censored News: www.bsnorrel.blogspot.com
Nederlandse vertaling A.Holemans voor de NAIS Gazette: www.bloggen.be/natam
San Miguel, Tohono O’odham natie
Mike Wilson, Tohono O’odham, vertelde dat de VS grenspatrouille twee Tohono O’odham beschoten hebben, een van hen recht in het gezicht.
De Grenspatrouille verklaarde dat zij door een O’odham wagen bijna zijdelings werden aangereden aan de “Gate” op Tohono O’odham land aan de VS grens.
Hoe dan ook, Wilson wijst erop dat de Tohono O’odham overheid, Tohono O’odham politie en de VS grenspatrouille niet te vertrouwen zijn.
Wilson zei dat noch de Tohono overheid, noch de politie stappen hebben ondernomen om de veiligheid van O’odham te verzekeren wanneer ze oog in oog komen te staan met de grenspatrouilles. Hij zegt dat tegen de schendingen van mensenrechten door de VS Grenspatrouilles ,die de O’odham nu reeds meer dan 10 jaar moeten ondergaan, de Tohono Natie niets gedaan heeft om het te doen stoppen.
Verder drukt Wilson zijn bezorgdheid uit over de inspanningen van de overheid van de Tohono O’odham natie om het nieuwe district van Hia-Ced, op het westelijke deel van de Tohono O’odham natie, nabij Ajo, Arizona, onmogelijk te maken.
Ondanks dat de Tohono O’odham natie aanvankelijk het nieuwe district goedkeurde, doen ze nu alles aan om te zorgen dat het nieuwe district faalt.
Reeds jarenlang zorgt Wilson, ondanks de bezwaren van de Tohono O’odham overheid, voor watervoorziening voor de migranten, en zijn levensnoodzakelijke water containers worden gevandaliseerd. Wilson’s water stations stonden in het de Tohono O’odham gebied met de hoogste dodencijfers.
Wilson hielp ook humanitaire groepen naar het zoeken van lichamen van vermiste migranten op het land van de Tohono O’odham Natie.
Ondertussen is de Tohono O’odham natie erin geslaagd om de massamedia te controleren en monddood te maken. De Thohono O’odham politie heeft mensenrechten activisten bedreigd en vervolgd om hen stil te houden.
Nu, heeft de VS Homeland Security het US southern border contract aan Elbit Systems gegeven, een Israƫlische compagnie die ook verantwoordelijk is voor de Apartheid security rond Palestina.
Elbit Systems heeft nu het contract om VS spionnentoren op te richten op Tohono O’odham land.
Volgens een resolutie van 7 mei 2013 keurde de ‘Tohono O’odham Legislative Council’ de constructie van de 15de spionnentoren goed, ondanks het felle protest van de O’odham tegen de militarisering van hun land.
Terwijl de meeste Tohono O’odham wanhopig op zoek zijn naar werk en behuizing, zelfs zuiver water en voedsel, spendeerde de Tohono O’odham natie in 2013 , $1.4 aan casino lobbyisten. Het Desert Diamond Casino schuift de winsten nog steeds door naar niet-indianen:

1 comment:

Unknown said...

Mike wilsen, it's me. Your entity, need your help. I own pd here now.
Urma