Indigenous Peoples and Human Rights

April 6, 2014

Leonard Peltier's statement on passing of Peter Matthiessen

Statement on the passing of his dear friend and supporter Peter Matthiessen from Leonard Peltier:

By Leonard Peltier
Censored News
Greetings my friends, relatives, and supporters:
4/6/2014 8:34 a.m. 
The other day Peter Matthiessen came into my thoughts, I thought I better call him and see how he is doing. Since I knew he was sick, I did not want to concern or disturb him with my problems, as he had enough to be worried about. Today I received word from Indigo that my friend had passed on.
Man, I thought he was going to live forever. Peter was one-of-a-kind. Truly --ONE that will go down in history. He fought for the poor and the weary, the sick, and anyone who had problems that were brought to his attention. He took time from his own life to try to help them in whatever way he could. He ALWAYS gave freely when someone needed anything, fought for those who were being mistreated. I mean, this man's life was like a movie script. Not to mention the great books he wrote. Some of them are mind blowing. This man had the kind of talent that we may never see again. One story he told me was about his Grandfather when he was mayor (or was it governor) of N.Y.? He always had Indians hanging around the mansion so the conservatives and wealthy were always giving him problems about that; they did whatever they could to discredit his administration. These people made some very racist statements about him being an “Indian Lover” and so on. Native People need to know, we owe a great debt to this man, Peter Matthiessen. He was a very brave man, a true warrior. He battled HARD for us as a people. He fought tirelessly for my freedom.
He was one of the very few who did not care if his career was destroyed, which the F.B.I. tried to do when he tried to help me. Yes, he told me they threatened his career and even his very life. I know this to be true, and he was not the only one they did this to.
When he wrote his book about my case and conviction “IN THE SPIRIT OF CRAZY HORSE," the F.B.I. first tried to ruin his career by filing false, multi-million-dollar libel suits against him and his publishing company, also effectively BANNING the book during the lawsuits. When that did not work, they threatened his life and the lives of his family. In true warrior form, Peter told them to get off of his property. Peter told me “Sure I was concerned," but his beliefs in the Constitution and his belief in America were stronger than any fear they could put on him.
Others who were threatened and became afraid, burned thousands and thousands of copies of our book; yes!… in modern times they burned In the Spirit of Crazy Horse.
Governor Bill Janklow threatened all of the book stores in South Dakota to BAN the book. This is all just part of the thousands of pages of documentation that surrounds my case.
All I want to say is that it was a great honor for me to have lived in the same world Peter lived in as a human being on Earth.
Thank you Peter, for your brotherhood and love.
I believe we (all peoples) owe this man SO MUCH! There is so much to say about him as a human, a man, a writer and yes, he WAS ONE OF THE GREATEST forefathers in this century, of the Environmental Movement. WE should lobby for the highest award the United States can give to him. This should have been done before he passed away, at the very least from Native Nations.
He deserved an apology from the F.B.I who are employees of the American People.
We should lobby Hollywood to do a movie about his courageous life and his contributions to mankind, the wild animals such as the glorious Snow Leopard, birds, the fish, and the very earth we live in.
Hollywood needs some REAL heroes, not the fake ones you see everyday in movies. Peter Matthiessen was a REAL HERO.
Peter, if you are looking down on us; you can see ME as I'm writing this.
MY eyes are not clear and I miss you already.
I asked you in our last phone conversation to please not leave me here.
Wait for me. I know in my heart you tried.
I Love you and I will miss you terribly.
I will see you soon, my brother, as my time is coming.
To Peter’s family, please accept my deepest gratitude for every single moment Peter gave to me, that you as a family sacrificed for me, fought for me and worked so diligently all these years for myself and my people. My most sincere condolences. I wish I was there to cry and mourn with you. The ancestors have a special spot in the Tipi for Peter.
I send all my love to you all.
Hold closely those true friends that fight and sacrifice for what is right.
TRULY; In the Spirit Of Crazy Horse
Doksha
Leonard Peltier

Dutch translation by NAIS, thank you!
http://www.bloggen.be/natam/
Brief van Leonard Peltier over het heengaan van Peter Matthiessen, zijn goede vriend en supporter.
Door Leonard Peltier
Censored News : www.bsnorrell.blogspot.com
Vertaling Nederlands A.Holemans voor de NAIS Gazette: www.bloggen.be/natam
Gegroet vrienden, verwanten en supporters:
Onlangs dacht ik eraan om Peter Matthiessen nog eens op te bellen om hem te vragen hoe het met hem ging.
Sinds ik wist dat hij ziek was wou ik hem zo weinig mogelijk lastig vallen met mijn eigen problemen, hij had zelf genoeg om zich zorgen over te maken.
Vandaag kreeg ik het nieuws dat mijn vriend heengegaan is.
Man, ik heb steeds gedacht dat hij onsterfelijk was.
Een uniek mens. Een die vast en zeker geschiedenis gemaakt heeft. Hij heeft gevochten voor de armen en de zwakken, de zieken en iedereen waarvan hij wist dat ze in de problemen zaten. Een groot deel van zijn leven spendeerde hij om hen te helpen waar hij maar kon. Hij gaf altijd wanneer hij wist dat men het nodig had, vocht voor diegenen die slecht behandeld werden. Ik bedoel maar dat het leven van deze man las zoals een film script.
En dan heb ik het nog niet over de prachtige boeken die hij geschreven heeft. Sommigen zijn absoluut fenomenaal. Deze man had een talent dat we niet vlug meer gaan zien.
Hij vertelde mij een verhaal over zijn grootvader toen die burgemeester (of was het gouverneur?) van New York was. Er hingen altijd indianen rond zijn huis wat de conservatieven en de rijken niet in dank afnamen; zij deden wat zij konden om zijn beleid in diskrediet te brengen. Dat volkje heeft een paar zeer racistische verklaringen over hem verspreid, zij noemden hem een “Indian Lover”, en nog meer.
Natives moeten beseffen dat wij Peter Matthiessen veel verschuldigd zijn. Hij was een zeer dapper man, een ware krijger, hij vocht hard voor ons volk. Hij vocht onvermoeibaar voor mijn vrijheid.
Hij was een van de weinigen die er niet om gaf dat zijn loopbaan in gevaar kwam. Want dat was het wat het FBI probeerde te doen toen hij mij wou helpen. Ja, zij bedreigden zijn carriƩre en zelfs zijn leven. Ik weet dat hij de waarheid sprak want hij was niet de enige.
Toen hij “ In the Spirit of Crazy Horse” schreef, een boek over mijn zaak en veroordeling heeft het FBI zijn loopbaan proberen te breken door hem en zijn uitgeverij voor de rechtbank te sleuren wegens laster en eerroof. Tijdens de duur van het proces werd zijn boek verbannen.
Toen dat niet werkte hebben zij het leven van hem en zijn familie bedreigd. In ware ‘warrior’ stijl heeft peter hen gezegd dat zij moesten ophoepelen. Peter zei me: “ Natuurlijk was ik bang”, maar zijn geloof in de grondwet en in Amerika was sterker dan eender welke angst zij hem konden inboezemen.
Anderen die werden bedreigd en bang werden hebben duizenden copies van ons boek verbrand; Ja! In deze moderne tijden verbranden zij 'In the Spirit of Crazy Horse'. Gouverneur Bill Janklow oefende druk uit op de boekhandels in Zuid Dakota om het boek te verbannen. Dit is slechts een klein deel van de duizenden documenten die mijn zaak omringden.
Alles wat ik wil zeggen is dat het een grote eer was om in dezelfde wereld geleefd te hebben waarin Peter geleefd heeft als een ‘mens’ op de aarde.
Dank u Peter, voor jouw broederschap en liefde.
Ik geloof dat wij (alle mensen) deze man zoveel verschuldigd zijn!
Er is zoveel te zeggen over hem als mens, man, schrijver en ja, hij was een van de grootste voorvaders in deze eeuw, van de milieu- beweging.
Wij zouden moeten lobbyen voor de hoogste prijs die de Verenigde Staten kan uitreiken. Dit zou reeds gedaan moeten zijn voor hij stierf, toch zeker door de Native naties.
Hij verdiende een verontschuldiging van het FBI, die de dienaars zijn van het Amerikaanse volk.
Wij zouden Hollywood moeten lobbyen om een  film te maken over zijn moedig leven en zijn bijdragen aan de mensheid, wilde dieren zoals het prachtige sneeuwluipaard, vogels, vissen en de aarde waarop we leven.
Hollywood heeft echte helden nodig, niet de nephelden die je in elke film ziet. Peter Matthiessen was een ware held.
Peter wanneer jij op ons neerkijkt; dan kan je me dit zien schrijven. Mijn ogen zijn niet meer helder en ik mis je reeds. Ik heb je in ons laatste telefoongesprek gevraagd om mij hier niet achter te laten. Wacht op mij. Ik weet diep in mijn hart dat je het geprobeerd hebt. Ik hou van jou en ik zal je vreselijk missen. Ik zal je spoedig weerzien, broeder, mijn tijd nadert.
Aan de familie van Peter: aanvaard mijn diepste dankbaarheid voor ieder moment dat Peter mij gegeven heeft, en dat jullie als familie hebben opgeofferd ,dat hij voor mij al die jaren zo ijverig gevochten heeft, voor mijzelf en mijn volk.
Mijn innige deelneming. Ik wou dat ik bij jullie kon zijn om samen met jullie te wenen en te rouwen.
De voorvaders hebben een speciale plek voor Peter in de teepee.
Ik zend jullie al mijn genegenheid.
Hou de ware vrienden die vechten en opofferen voor rechtvaardigheid dicht bij je.
Werkelijk; In the Spirit of Crazy Horse.
Doksha
Leonard Peltier

1 comment:

Unknown said...

Tobacco Lifted and tears flowing