Indigenous Peoples and Human Rights

December 20, 2014

Censored: One Woman's Journey

Thank you to Ann-erika White Bird and Lakota Voice!

Brenda Norrell, One Woman’s Journey

Lakota Voice 


Lakota Voice contacted Brenda Norrell, Censored News, last November requesting permission to reprint her story, “Powers of deception, arm chair journalism and editorial scams”. After Censored News published a highlight of Indigenous Resistance for 2014, we again contacted Ms. Norell. This time, we asked that she share some of her experiences with our readers. Published below, Ms. Norrell offers details of her journalist career, spanning over 30 years, with encouragement to Native youth. Her story is a small segment of the whole, a glimpse into one woman’s journey.

by Brenda Norrell

I began as a news reporter at the Navajo Times in 1982. The years that followed were rich, especially when I lived in a log cabin in the Chuskas. In the 80s and 90s, I was a freelance writer for AP, USA Today and many others. The interviews were powerful, especially those when I was at Big Mountain and in remote areas with Navajo elderly. I lived on the Navajo Nation for 18 years and the Chuska Mountains remain my heart’s home.

It was in the 1990s that I began traveling with the Zapatistas, and that changed my life because of what I saw happening to Indigenous Peoples in Chiapas. My view of what is really news was also changed when I covered the Earth First Trial in federal court in Prescott, Arizona. It revealed the extent that the US government goes to entrap environmentalists and others.

In the mid-1990s, I began as a staff writer at Indian Country Today, when it began a Southwest edition. When Indian Country Today was owned by Tim Giago, Lakota, I was never censored. The situation changed after it was sold. When I was censored repeatedly, then terminated without cause by the new owners in 2006, I created Censored News to publish the voices of grassroots peoples and reveal what was being censored.

I’m thinking now of the Native youths and what might encourage them to become journalists. There’s just no other profession that offers so much adventure, hope and joy. There’s no other life that can give you so much, in terms of meeting wonderful people and traveling to extraordinary places, both within one’s self, and in the world. Even though in the end I was penniless, and blacklisted by all paying media, I wouldn’t change any of it. It was all a gift. These days I continue as a volunteer, and treasure all of those who are on this same journey, as the Zapatistas say of autonomy, dignity and justice.

As for writing, the only way to do it well is to listen to your inner voice, whether you call it Spirit, or a muse, it is what guides and inspires writers with truth, just as in life.

December 19, 2014

Censored News
www.bsnorrell.blogspot.com

-------------------------------------------
Censored News thanks Alice Holemans at NAIS for the Dutch translation


Home » Nieuws » * CENSORED – BRENDA NORRELL: DE REIS VAN EEN VROUW
* CENSORED – BRENDA NORRELL: DE REIS VAN EEN VROUW
Door Ann-Erika White Bird en Lakota Voice!
Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be
Brenda-1.jpg
Lakota Voice nam in november ll. contact op met Brenda Norrell, Censored News en vroeg haar om haar artikel “Powers of deception, arm chair journalism and editorial scams”, te herdrukken. ( De kracht van het bedrog, leunstoel journalistiek en redactionele zwendel)
Nadat Censored News een hoogtepunt van inheems verzet, 2014 publiceerde, namen we opnieuw contact op met Mevrouw Norrell. Dit keer vroegen we haar of ze enkele van haar ervaringen wou delen met onze lezers.
Hieronder deelt ze met ons enkele details van haar journalistieke loopbaan en een aanmoediging voor de Native jeugd.
Dit verhaal is een slechts een klein stukje van het geheel, een glimpje van de reis van een vrouw.
Ik ben in 1982 begonnen als nieuws- verslaggever bij de Navajo Times.
Er volgden rijke jaren, vooral in die tijd toen ik in een blokhut woonde in de Chuskas.
In de jaren 80 en 90 was ik freelance schrijver voor AP, USA Today en nog vele anderen.
De interviews waren krachtig, vooral die ik afgenomen heb in Big Mountain en in de afgelegen gebieden met de Navajo ouderen.
Ik heb 18 jaar lang bij het Navajo volk geleefd en mijn hart voor altijd verloren aan de Chuska Moutains.

In de jaren 1990 begon ik rond te trekken met de Zapatistas, en toen ik zag wat de inheemsen in Chiapas ondergingen, veranderde mijn leven op slag.
Mijn visie over wat nieuws echt moest zijn veranderde toen ik de verslaggeving deed over de Earth First Trial in het federaal gerechtshof in Prescott, Arizona.
Daar zag ik tot welke uitersten de US regering gaat om milieuactivisten en anderen in de val te lokken.

In het midden van de jaren negentig begon ik als staf- schrijver bij Indian Country Today, toen zij met hun zuidwesten –editie begonnen.
Zolang Tim Giago eigenaar was van Indian Country Today werd ik nooit gecensureerd.
Maar alles veranderde toen het verkocht werd.
De nieuwe eigenaars censureerde me herhaaldelijk, en ik werd uiteindelijk afgevoerd door de nieuwe eigenaars in 2006.
Dan heb ik Censored News in het leven geroepen zodat ik vrij de stemmen van de grassroots -mensen en groepen ongecensureerd kon laten horen.

Nu gaat mijn aandacht uit naar de Native jongeren en wat hen kan motiveren om journalist te worden. Er is gewoon geen ander beroep dat zoveel adventuur, hoop en vreugde kan geven.
Gen ander leven geeft je zoveel in termen van ontmoetingen met prachtige mensen, en reizen naar buitengewone plaatsen, zowel in je innerlijke als in de wereld.
Zelfs nu ik geen cent meer bezit en op de zwarte lijst sta bij de betalende media, zou ik met geen ander willen ruilen. Het is een gave die ik gekregen heb.
Vandaag de dag ga ik nog steeds door als vrijwilliger en ik koester iedereen die dezelfde weg aflegt, zoals de Zapatistas zeggen : de weg naar de autonomie, waardigheid en rechtvaardigheid.
Wat het schrijven zelf betreft: de enige manier is om daarvoor te luisteren naar je innerlijke stem, of je het nu Spirit noemt, of muze, het is wat schrijvers leidt en inspireert met de waarheid, net zoals in het leven.

Brenda Norrell
19 december 2014

No comments: