Indigenous Peoples and Human Rights

December 11, 2014

Shakedown: How deportation robs immigrants of their money and belongings

NO MORE DEATHS - NO MAS MUERTES - HUMANITARIAN AID IS NEVER A CRIME

An action alert about a dangerous deportation practice: stop the shakedown of immigrants!

Dear brendanorrell@gmail.com,

Hundreds of thousands of immigrants each year are dumped at the Mexico border and permanently expelled without their most basic belongings: their money, identification documents, cell phones, important phone numbers, photos and keepsakes. From the border they must find a way to travel to their place of origin in Mexico—with nothing. You can act right now to help stop this travesty.

No More Deaths’s new report Shakedown: How Deportation Robs Immigrants of Their Money and Belongings (released today!) exposes the sometimes neglectful, sometimes predatory practices of the Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement, and private prison companies that deprive immigrants of their personal property. President Obama's executive action will do nothing to change these practices, and could intensify them.

Read the Shakedown reportThe Border Patrol nowadays sends migrants detained at the border to criminal court, where they can be sentenced to prison for months for “illegal entry.” Then the Border Patrol destroys their belongings, including all their non-US currency, before they are even released. This is not seized property that is being confiscated: these are detained personal effects that are the lawful property of their owners.

Many immigrants of Mexican origin find themselves penniless when they are deported to Mexico, but not because they lack funds. Money they were carrying when detained, money they earned from work while detained, and money sent to them by family members is often not returned to them in cash. Instead, they are sent packing with a domestic US check that cannot be cashed in Mexico or a prepaid debit card that cannot even be activated there. This is theft, pure and simple.

Please join us in saying that the shakedown must stop. 

People deported to Mexico face serious threats to their safety. So taking away their money and belongings doesn't just violate their property rights, it also places them at heightened risk. They are unable to buy a bus ticket to leave the volatile border region, unable (without ID) to receive travel money that their family wires to them, or even unable to call their family for help.

Watch a video testimony about this problemWe must #StopTheShakedown that is placing so many people at risk. Please join us in taking the following actions:

1.    Send a quick fax and email to the Secretary of Homeland Security, Jeh Johnson. December 18 is International Migrants Day, a day to honor the rights of migrant workers, including their property rights. Can we send 2,000 messages by Dec. 18? 


2.    Call Johnson's office at 202-282-8495 and leave a message: “I am calling to ask Secretary Johnson to make sure that no more people get deported without their money or belongings. This is a violation of people's rights and puts them in an unnecessarily dangerous situation.” This phone number is an answering machine, so let's fill it up.

3.    Start a conversation in your community or church about this little-known reason to oppose the deportations that continue to ravage our communities. #Not1More!

Thank you,
No More Deaths


Een oproep aan Brenda Norrell- Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com
Vertaald door NAIS met toestemming van Brenda Norrell: www.denaisgazet.be
Nomoredeaths.jpg
An action alert about a dangerous deportation practice: stop the shakedown of immigrants!
Ieder jaar worden honderdduizenden immigranten gedumpt aan de grens van Mexico en voor altijd verdreven zonder hun noodzakelijke bezittingen: hun geld, papieren, GSM’s, belangrijke telefoonnummers, foto’s en geluksbrengers. Vanaf de grens moeten zij maar een manier vinden om terug te keren naar hun plaats van herkomst in Mexico... zonder iets.
U kan nu direct helpen om deze vernederende toestand te doen ophouden.

Het nieuwe rapport Shakedown van No More Deaths’
report How Deportation Robs Immigrants of Their Money and Belongings brengt de soms nalatige, soms roofzuchtige praktijken van de Grenspatrouilles, Immigratie en douane handhaving, en private gevangenis firma’s die de immigranten beroven van hun persoonlijke bezittingen, aan het licht.
President Obama’s executieve actie zal niets doen om deze praktijken te verbeteren, en zou ze kunnen doen toenemen.

Tegenwoordig brengt de grenspatrouille de migranten die ze gearresteerd hebben aan de grens naar het strafhof waar ze kunnen veroordeelt worden tot een maandenlange gevangenisstraf voor “clandestiene immigratie”.
Dan vernield de grenspatrouille hun bezittingen, waaronder ook hun buitenlandse valuta, nog voor de kans bestaat dat ze zouden kunnen vrijgelaten worden.
Dit is niet zomaar afpakken, dit is verbeurd verklaren van persoonlijke wettige bezittingen.

Veel immigranten die gedeporteerd worden naar Mexico hebben geen cent meer op zak, maar niet omdat ze arm zijn.
Het geld dat ze bij zich hadden toen ze gearresteerd werden, het geld dat ze verdiend hebben met werken in de gevangenis, en geld dat hen door familie opgezonden werd, wordt meermaals niet teruggegeven. In plaats daarvan worden ze op weg gestuurd met een check die enkel in de Verenigde Staten kan geïnd worden en niet in Mexico, of een prepaid kredietkaart die in Mexico niet geactiveerd kan worden. Dit is diefstal!

Help om een einde te maken aan de ‘Shakedown’!

De veiligheid van de mensen die naar Mexico worden gedeporteerd wordt ernstig bedreigd. Het afnemen van hun geld en bezittingen schendt niet alleen hun recht op eigendom maar stelt hen ook aan gevaar bloot.
Zij kunnen geen busticket kopen om het gevaarlijke grensgebied te verlaten, zonder ID papieren kunnen zij het reisgeld dat hun familie hen gestuurd heeft in ontvangst nemen, en ze kunnen niemand bellen voor hulp.

Dutch translation by Alice Holemans, NAIS, thank you!
We moeten #StopTheShakedown die zoveel mensen in gevaar brengt.
Volg deze Call To Action, a.u.b.
  • Stuur een vlugge fax en email  Send a quick fax and email naar Jeh Johnson, Secretary of Homeland Security. 18 december is de Internationale Migranten Dag, een dag waarop we de rechten van migrantarbeiders moeten eren, inclusief hun recht op eigendom. Kunnen wij 2.000 berichten sturen voor 18 dec.?
  • Bel naar Call Honson’s office op het nummer 202-282-8495 en spreek een boodschap in: “I am calling to ask Secretary Johnson to make sure that no more people get deported without their money or belongings. This is a violation of people's rights and puts them in an unnecessarily dangerous situation.” Dit nummer is een antwoordmachine, laat ons het vol praten.
  •  Start een discussie op in uw gemeenschap of kerk over deze weinig bekende reden voor verzet tegen de deportaties die onze gemeenschappen blijven afstropen. #Not1More!
Dank u,
No More Deaths

No comments: