Indigenous Peoples and Human Rights

May 12, 2014

Video: Black Mesa resident denied access at Peabody coal shareholder meeting

.


Peabody Shareholder Meeting Rally: Marshall Johnson, Black Mesa Resident and Tonizhoni Ani member from Students Against Peabody on Vimeo.

May 8th, 2014 at Peabody’s annual shareholder meeting, Marshall Johnson, Black Mesa Resident and Tonizhoni Ani member, was denied the space to voice his concerns about Peabody’s exploitation of the Navajo Sandstone Aquifer. This is his response to the people protesting outside the meeting.
“[Peabody’s mining practice] has contaminated, overdrafted, depressurized, and depleted our aquifer, our sole source of groundwater.”
“I want to thank Washington University students and the spirit that started there – may that continue from school to school, from institution to institution. We can do this nobly. We can take this around the world. It is time that we continue, and it is time that we do this as a united group.” – Marshall Johnson, Black Mesa Resident and Tonizhoni Ani member

Also see: Peabody Coal in top 10 list of polluters poisoning the planet
http://bsnorrell.blogspot.com/2014/05/peabody-coal-in-top-10-global-polluter.html

Dutch translation by NAIS
VIDEO : BLACK MESA INWONER WERD TOEGANG TOT DE VERGADERING VAN PEABODY COAL AANDEELHOUDERS GEWEIGERD!
Bron: Censored News : www.bsnorrell.blogspot.com
Nederlandse vertaling: A.Holemans met toelating van Brenda Norrell voor de NAIS Gazette : www.bloggen.be/natam
Op 8 mei 2014 tijdens de jaarlijkse Peabody Coal aandeelhoudersvergadering, werd Marshall JohnsonTonizhoni Ani, en inwoner van Black Mesa de ruimte ontnomen om zijn bezwaren over de exploitatie van de Navajo Sandstone Aquifer door Peabody te laten horen.
Dit is zijn antwoord aan de mensen die buiten demonstreerden.
“ De ontginning praktijken van Peabody hebben onze aquifer, onze enige bron van grondwater ge├»nfecteerd, gedebiteerd en leeggehaald.”
“Ik wil de studenten van de Washington Universiteit en het idee dat daar  gegroeid is danken- laat dat verdergaan van school naar school, van instelling naar instelling. Wij kunnen dit waardig doen. Wij kunnen dit de wereld ronddragen. Het is tijd dat we verder gaan, en het is tijd dat we dat doen als een verenigde groep.”
Marshall Johnson, Tonizhoni Ani - Black Mesa
Lees ook : Peabody Coal in top 10 list of pulluters poisoning the Planet
Nederlandse Vertaling : De NAIS Gazette op 9 mei 2014


No comments: