Indigenous Peoples and Human Rights

February 24, 2015

Moccasins on the Ground Tour of Resistance Cheyenne River

Photo by Natalie Hand
Resister Sisters Photo by Natalie Hand
Moccasins on the Ground – Tour of Resistance to Protect Sacred Water

Cheyenne River Lakota Homelands, Dupree, South Dakota

By Natalie Hand
Lakota Media Project
Owe Aku International
Censored News
English/Dutch

The Moccasins on the Ground (MOTG) training camp opened on the Cheyenne River Sioux Tribe homelands on a cold February night.  The Lakota people there put out a call for this non-violent direct action (NVDA) training to help them prepare themselves to defend their treaty territory from the potential construction of the Trans Canada KXL pipeline.
The event kicked off Friday evening with opening prayers for the sacred water and encouragement for the Cheyenne River Lakota people and the non-native allies from the surrounding area.
The training consists of an intensive 3-day curriculum that teaches community building; action strategizing; street medic training; media messaging; and identifying roles for direct action.  The trainers came from all over Turtle Island to offer their expertise including members of the Indigenous Environmental Network, Ruckus Society, Tar Sands Resistance, Utah Tar Sands, Native Youth Movement, Warriors Alliance, Street Medic, Owe Aku, Lakota Media Project, Clean Water Alliance, Media Collective and Idle No More.
Trainers shared their experiences ranging from forming a blockade to washing mace from their eyes, to effective use of social media and knowing your legal rights.  The participants included interveners in the South Dakota Public Utility Commission’s renewed application process by TransCanada, which has been scheduled for hearing in May, 2015.
Discussions at the training included understanding what kind of mischief is going on in Washington D.C. to get the KXL pipeline approved.
The frenzied pace at which the oil and mining industry is destroying this planet has caused native peoples and non-native allies to rise up and fight these corporations in a unified front.  Presentations included the destruction of the boreal forest and Athabascan River Basin in Alberta Canada.  Kandi Mossett of IEN presented on the devastation of the land, air and water in her homeland of the Arikira, Hidatsa, Mandan tribe in the Bakken oil fields.  Updates on the uranium mining case against Cameco at Crawford, NE and an update on the proposed uranium mining in the Black Hills was presented by Debra White Plume of Owe Aku and Carla Marshall of Clean Water Alliance.
Bold Nebraska volunteer Doug Grandt of Lincoln NE is a retired engineer and one-time employee of Exxon has pledged the rest of his days to “retire oil refineries”.  “My mother and grandmother were born and raised in northeast Nebraska, so I was motivated to fight to protect the land and water.” stated Grandt.
The effects of the tar sands mining in Alberta, Canada are evident and far-reaching.  Indigenous Athabascan peoples whose homelands have been irrevocably altered by the tar sands mines can no longer practice their sustenance hunting and fishing due to the contaminated waterways.
Nina Waste’ Wilson, Nakota/Dakota/Nehiyawan, co-founder of the Idle No More movement in Canada stated, “To me, water is the most powerful medicine.  We are water. As a woman, I have a spiritual duty to protect it! I love the Moccasins on the Ground training. It is the war horse for Mother Earth’s Army!”
During the camp, Dallas Goldtooth of IEN facilitated the Cheyenne River Lakota people through a consensus decision-making training session.
Jo Seenie, Anishinabe-Wolf Clan, of Warriors Alliance from Roseau River, Manitoba Canada said, “As a woman, I have a responsibility to defend the water.  Babies growing in our wombs need the water, their first medicine, to live.  I love the true warrior spirit here and am inspired that our nations are coming together!”
Sedona Film Fest bound!
Joseph White Eyes, Joye Braun and TJ Afraid of Hawk of the Cheyenne River organizers were present throughout the 3 day training and other organizers including Robin LeBeau and Wanikiya Win Cetan Hotanka were able to participate in some of the training.  Elizabeth Lone Eagle could not attend due to illness.  Paul Seamens, president of Dakota Rural Action was also in attendance for some of the training.  Many elders from the surrounding communities attended and gave and received encouragement.  Community members brought food to the resistance training throughout the weekend.  Social and ceremony songs were offered by Oyuhpe Singers of Manderson, South Dakota.
Vivian High Elk, Minnecojou/Itazipco Lakota elder assisted Ivan Looking Horse with a water ceremony to conclude this 14th and final Moccasins on the Ground training camp.
The Tour of Resistance continues to Arizona for the premiere of the documentary “Crying Earth Rise Up” on February 28, 2015 at the Sedona International Film Festival.

Support Moccasins on the Ground Resistance Tour: Donate to PayPal on Owe Aku International: http://oweakuinternational.org/
.

More photos of Moccasins on the Ground at Cheyenne River 
.

Dutch translation by Alice Holemans, NAIS

MOCCASINS ON TE GROUND: GROTE TOURNEE VAN HET VERZET
CHEYENNE RIVIER
Door Nathalie Hand – Lakota Media Project
Bron: Censored News: www.bsnorell.blogspot.com
Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be
Zusters in het verzet- foto: Nathalie Hand
Het trainingkamp van Moccasins on the Ground (MOTG) werd op een koude februariavond geopend op het Cheyenne River Sioux Tribe thuisland.
Het Lakota -volk heeft daar opgeroepen voor de geweldloze directe actie (NVDA) training om hen te helpen zich voor te bereiden om hun treaty- gebied te verdedigen tegen de mogelijke constructie van de Trans Canada KXL pijplijn.
Het evenement opende vrijdagavond met ‘opening- prayers’ voor het sacrale water en aanmoediging voor het Cheyenne River Lakota- volk en de niet-indiaanse bondgenoten van het omliggende gebied.
De 3-daagse intensieve training omvatte het aanleren van gemeenschapsopbouw; actiestrategieën, ‘street medic’ opleiding; media berichtgeving; en strategiën voor directe actie.
De lesgevers komen van uit heel Turtle Island om hun ervaringen en deskundigheid te delen.
Leden van het Indigenous Environmental Network (IEN), Ruckus SocietyTar Sands Resistance, Utah Tar SandsNative Youth Movement, Warriors AllianceStreet MedicOwe Aku, Lakota Media Project, Clean Water Alliance, Media Collective en Idle No More.

De ervaringen die door de instructeurs gedeeld worden gaan van het vormen van een blokkade tot het uitwassen van hun ogen waarin gesprayd werd, tot een doeltreffend gebruik van sociale media en het kennen van uw rechten.
Onder de deelnemers bevinden zich ook interveniënten in het hernieuwde vergunningsproces door TransCanadabij bij de commissie van openbare nutsvoorzieningen, Zuid Dakota, die gehoord zullen worden in mei 2015.

De lage praktijken die in Washington DC plaats grijpen om groen licht te verkrijgen voor de KXL pijplijn worden besproken.
Het koortsachtige tempo waaraan de olie en mijn -industrie de planeet aan het verwoesten is was er de oorzaak van dat natives en niet- native bondgenoten één front vormden om op te staan tegen deze corporaties te bevechten.

Presentaties toonden de vernietiging van het boreaal woud en het Athabascan River basin in Alberta, Canada.
De presentatie van Kandi Mossett van IEN ging over de verwoesting van het land, lucht en water in haar thuisland van de Arikira, Hidatsa, Mandan Tribe in de Bakken olie velden.
Updates van de zaak van uranium ontginning door Cameco bij Crawford, NE en een update over de geplande uranium ontginning in de Black Hills werden gebracht door Debra White Plume van Owe Aku en Carla Marshall van Clean Water Alliance.
Doug Grandt, vrijwilliger van Bold Nebraska uit Lincoln NE, die een op rust gestelde ingenieur is en eens in dienst was van Exxon heeft de belofte gegeven dat hij zich voor de rest van zijn leven zal inzetten tegen de olie raffinaderijen.
“Mijn Moeder en mijn grootmoeder zijn geboren en getogen in noordoost Nebraska, en dat motiveerde mij om het land en het water te beschermen,” aldus Grandt.

De effecten van de teerzanden -ontginningen in Alberta, Canada zijn evident en verstrekkend.
Athabascan volk wiens thuislanden onherroepelijk veranderd zijn door de teerzanden- mijnen kunnen niet langer hun levensonderhoudende jacht en visvangst uitoefenen vanwege de vergiftigde waterwegen.

Nina Waste’Wilson, Nakota/Dakota/ Nehiyawan, mede oprichtster van de Idle No More Movementin Canada verklaarde: “Voor mij is water het meest krachtige medicijn. Wij zijn water. Als vrouw heb ik de spirituele plicht om het te beschermen! Ik hou van de Moccassins on the Ground training. Het is het oorlogspaard van het leger van Moeder Aarde!”

Tijdens het kamp gaf Dallas Goldtooth van IEN de mensen van de Cheyenne River Lakota door een training sessie de hulpmiddelen om een besluitvorming bij consensus na te streven.

Jo Seenie, Anishinabe- Wolf Clan, van de Warriors Alliance van Roseau River, Manitoba, Canada zei: “ als vrouw heb ik de verantwoordelijkheid om het water te beschermen. Baby’s die in onze baarmoeder groeien hebben water nodig, hun eerste medicijn om te leven. Ik hou van de ware warrior spirit die hier heerst en dat onze naties hier samen komen is bezielend.!”
Joseph White Eyes, Joye Braun en TJ Afraid of Hawk van de Cheyenne organisatoren waren aanwezig op de volle 3 dagen en andere organisatoren waaronder Robin LeBeau en Wanikiya Win Cetan Hotanka konden enkele trainingen meemaken.
Vele ‘Elders’ van de omliggende gemeenschappen namen deel en gaven en kregen aanmoediging.
Leden van de gemeenschap brachten het hele weekend door eten naar de verzet- trainingen.
Sociale en ceremoniële liederen werden gebracht door Oyuhpe Singers, van Manderson, Zuid Dakota.

Vivian High Elk, Minnecojou/Itazipco Lakota elder assisteerde Looking Horse met een water ceremonie als afsluiting van dit 14° en laatste Mocassins on the Ground training kamp.
De tour van het verzet trekt verder naar Arizona voor de première van de documentaire “Crying Earth Rise Up” op het Sedona international Film Festival, dat op 28 februari plaatsheeft. Sedona International Film Festival.

No comments: