Indigenous Peoples and Human Rights

February 17, 2015

Murdered and Missing Indigenous Women: Volcano of Violence

.
.


Murdered and Missing Indigenous Women the top of an underwater volcano of violence against Indigenous women


By Thohahoken
Censored News
English and Dutch
(Photo: Students from Laurier University and Six Nations Polytechnic created a project called "Pink Feather Promise" with a mission to support the educational goals of the children of MMIW. They participated in the flashmob at the Lynden Park Mall in Brantford, Ontario on February 14.)


            Canadian Prime Minister Stephen Harper claims that an inquiry into Murdered and Missing Indigenous Women (MMIW) is not necessary, that MMIW is a policing matter and derides calls for an inquiry as 'sociology'.
            I agree with Harper that MMIW is a police matter.
            But not for the same reason.
On Valentine's Day (February 14, 2015) across Canada marches and vigils were staged to convince the Canadian government to call a full judicial inquiry into 1200 murdered and missing Indigenous women (MMIW).
            Near the Six Nations Indian Reserve 60 miles south of Toronto, Indigenous people participated in marches and a flashmob at a nearby shopping mall supported by non-Native people.
            One Six Nations woman who carried a sign at the MMIW march agreed that there was something suspicious about the way her niece died—entered care and without any warning died.
"This is bigger than just the murdered women," she said.  
            The MMIW case is the tip of an underwater volcano of violence against Indigenous women. The anecdotal evidence from Six Nations' people alone points to mistreatment and misdiagnosis by the medical-care system that has lead to deaths.
            Over the years families described how their mother perished, don't know what happened but she seemed fine, went into the hospital and died. There are many stories in the territory that have similar endings.
            In Canada Indigenous health-care has been the responsibility of the federal government. This means that every medical record is in the possession of Health Canada, the federal agency based in Ottawa.
            The Canadian federal government should call for a full RCMP investigation into the medical records of every Indigenous woman across the continent who has died under care since records have been kept.
            There is no doubt that once Indigenous people tell the story about suspicious deaths and have these matched to the medical records an even darker story emerges.


Dutch translation by Alice Holemans, NAIS, thank you!


Home » Nieuws » * VERMOORDE EN VERMISTE INHEEMSE VROUWEN
* VERMOORDE EN VERMISTE INHEEMSE VROUWEN
Vermoorde en vermiste inheemse vrouwen: de top van de ijsberg van geweld tegen inheemse vrouwen.
Door Thohakoken
Bron: Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com
Foto: Pink Feather Promise
Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be
murdered.jpg
De Canadese premier Harper beweert dat een onderzoek naar de vermoorde en vermiste inheemse vrouwen (Murdered and Missing Ingigenous Women (MMIW)) niet nodig is, daar MMIW een zaak van de politie is en hij doet de vraag naar een onderzoek af als “sociologie.”
Ik ga akkoord met hem dat MMIW de zaak van de politie is.
Maar niet om dezelfde reden.
Op Sint Valentijn (14 februari 2015) hadden er marsen en waken plaats doorheen heel Canada, om de Canadese regering ervan te overtuigen dat een gerechtelijk onderzoek naar de 1200 vermoorde en vermiste inheemse vrouwen nodig is.

Nabij het Six Nations -indiaans reservaat, 60 mijl te zuiden van Toronto, hebben inheemsen deelgenomen aan marsen en een flashmob in een nabijgelegen supermarkt. Zij kregen de steun van niet- inheemsen.
Een Six Nation- vrouw die een bord meedroeg zei dat de dood van haar nicht uitermate verdacht was- zij werd opgenomen voor verzorging en stierf plots zonder aanwijsbare medische reden.
“Dit is nog groter dat enkel maar de zaak van de vermoorde vrouwen,” zei ze.
 
De MMIW zaak is nog maar de top van de ijsberg van geweld tegen inheemse vrouwen. De anekdotische bewijzen van Six-Nations volk alleen al wijzen op foute behandelingen en foute diagnoses door het medische zorgsysteem en die geleid hebben tot de dood.
Jarenlang hebben families beschreven hoe hun moeders omkwamen, die zonder te weten wat er gebeurde, maar gezond waren tot ze werden opgenomen in het ziekenhuis en plots en onverwacht overleden.
Verhalen met een gelijksoortig einde, zoals deze komen veelvuldig voor in het gebied.

In Canada valt de gezondheidszorg onder de verantwoordelijkheid van de federale regering.
Dat wil zeggen dat ieder medisch dossier in het bezit is van ‘Health Canada,’ het federale agentschap dat zijn basis heeft in Ottawa.
De Canadese regering moet een volledig onderzoek instellen naar de medische gegevens van iedere inheemse vrouw van over het hele continent die plots gestorven is terwijl ze in de zorg werden opgenomen.

Er bestaat geen twijfel over dat, wanneer eens de inheemsen de verhalen vertellen over verdachte sterfgevallen in de familie en deze onderzocht worden aan de hand van hun medische dossiers, er nog een gruwelijker verhaal zal tevoorschijn komen.

No comments: