Indigenous Peoples and Human Rights

June 15, 2015

Obama approved Arctic drilling on the same day US spun cover-ups before the United Nations

Photo today: Blocking Shell oil rig bound for the Arctic in Seattle
By Brenda Norrell
Censored News
English, with Dutch translation below by Alice Holemans, NAIS Gazette

How many networks pointed out that on the same day the Obama Administration approved Shell's drilling in the Arctic -- May 11, 2015 -- the US delegation was seated before the UN Human Rights Council in Geneva attempting to cover up its abuses of Native Americans and the environment. 

Among those in the spin delegation before the UN was Keith Harper, Cherokee. The US cover-up testimony included spying, torture, rape in the US military, and homelessness. And there was no mention of COINTELPRO, sterilization of Native American women, targeting of Native American lands for dirty coal and uranium mining, political prisoners, or systematic torture and murder of Native American children in US government boarding schools. There was no mention of the ongoing theft of American Indian water rights by the US and Congressmen throughout the west, or Sen. John McCain's theft of sacred Apache land at Oak Flat for copper mining.


And of course there was no mention that while the US was spinning fabrications and cover-ups before the United Nations, during the US Universal Periodic Review, on that same day, the Obama administration was approving drilling in the Arctic.


Today, there is a blockade in the waters off Seattle as Shell's oil rig is bound for drilling in the Arctic.

Indigenous Peoples in the Arctic are calling for help to halt Shell's drilling, and protect the waters, the wildlife and their way of life.


“We are grateful and stand with the protesters in Seattle who are determined to stop Arctic Drilling before it starts. Shell’s Arctic venture is seriously reckless. This company has no capability to address an oil spill in unpredictable ice conditions and has proven in previous attempts that they are not equipped for the harsh and volatile conditions of the Chukchi Sea,” said Faith Gemmill, Executive Director of Resisting Environmental Destruction on Indigenous Lands.

“The future of the Inupiat way of life is on the table, how can this company be so callous with their decisions?  Not only is Shell’s plans risky, but also detrimental to all Alaska Natives that share the burden of current climate chaos,” Gemmill said. “We stand with those that want to protect their Inupiat ancestral way of life, and we will continue to support them facing down this giant, we call on all those of conscience to raise their voice in opposition to this insane venture now."

Read more about today's blockade in Seattle http://bsnorrell.blogspot.com/2015/06/breaking-kayaktivists-in-seattle-block.html


Home » Nieuws » * OBAMA HEEFT ARCTIC DRILLING GOEDGEKEURD OP DEZELFDE DAG
* OBAMA HEEFT ARCTIC DRILLING GOEDGEKEURD OP DEZELFDE DAG DAT DE VS DELEGATIE COVER-UPS FABRICEERDE VOOR DE VERENIGDE NATIES
Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be
Sh.jpg
Hoeveel netwerken hebben erop gewezen dat, op 11 mei, dezelfde dag dat de Obama overheid de boringen in de Arctic voor Shell goedkeurde- de VS delegatie voor de VN Mensenrechtenraad zat in Genève en het misbruik van Native Amerikanen en het milieu probeerden verbloemen.

Bij die VS delegatie was ook Keith Harper, Cherokee aanwezig.
De VS cover-ups betrof spionage, verkrachtingen in het US leger,en dakloosheid. Er werd met geen woorden gerept over COINTELPRO, steriliseren van Native Amerikaanse vrouwen, inpalmen van Native Amerikaans land voor vuile kolen en uranium ontginningen, politieke gevangenen of, de systematische martelingen en vermoorden van Native kinderen in de kostscholen van de VS regering. Er werd geen melding gemaakt van de nog steeds voortdurende diefstal van Amerikaans Indiaanse waterrechten door de US en de congresleden in het hele westen, of van senator John McCain’s diefstal van sacraal Apache land op Oak Flat voor koperontginning.

En natuurlijk zwegen ze in alle talen over het feit dat, terwijl ze hier cover-ups zaten te fabriceren voor de Verenigde Naties, president Obama op hetzelfde moment de boringen in de Arctic goedkeurde.

Vandaag is er een blokkade in de waters van Seattle om het Shell booreiland, bestemd voor boringen in de Arctic tegen te houden.

Inheemse groepen roepen op om Shell’s boringen in de Arctic te stoppen en om de waters, het wildleven en hun levenswijze te beschermen.

“ Wij zijn dankbaar en staan samen met de demonstranten in Seattle om Shell tegen te houden voor ze aan de boringen in de Arctic kunnen beginnen. Shell’s Arctic onderneming is heel roekeloos.
Dit bedrijf is niet in staat om olielekken aan te pakken in de onvoorspelbare ijs omstandigheden, en bij vorige pogingen is het bewezen dat zij niet uitgerust zijn voor de harde en veranderlijke omstandigheden van de Chukchi zee,” zei Faith Gemmill, Executive Director van ’Resisting Environmental Destruction and Indigenous Lands.

“ De toekomst van de levenswijze van de Inupiat ligt in de weegschaal, hoe kan dit bedrijf zulke wrede beslissingen uitvoeren? Niet alleen zijn de plannen van Shell riskant, maar ook heel schadelijk voor alle Alaska Natives die nu al de last dragen van de huidige klimaatverandering.”
“Wij staan samen op met allen die hun Inupiat voorvaderlijke levenswijze willen beschermen, en wij zullen hen blijven steunen om deze reus klein te krijgen.
wij roepen nu iedereen met een geweten op om hun stem te laten horen in oppositie van die krankzinnige onderneming

No comments: