Indigenous Peoples and Human Rights

January 6, 2015

El Paso: Protest Mexico and US Presidents and Plan MexicoU.S. VISIT BY MEXICAN PRESIDENT ENRIQUE PENA NIETO SPARKS PROTESTS DEMANDING OBAMA and CONGRESS END “PLAN MEXICO”

Censored News
English and Dutch

El Paso, TX, January 6, 2015- Today as President Barack Obama meets with Mexican President Enrique Peña Nieto, major cities, including El Paso advocacy group Unión del Pueblo Fronterizo, will protest to demand an end to the deadly “Plan Mexico” --- a billion-dollar program to aid Mexico’s corrupt and notoriously violent security forces, ostensibly in their fight against the so-called War on Drugs, the disappearance of the 43 Normalistas and of crimes against humanity committed particularly against indigenous peoples, women and youth, peasants and workers. These crimes against humanity today are committed with the funding support of the US government through the multi-billion dollar military aid of the Plan Mexico (Merida Initiative), and the weapons and the military equipment being sent to Mexico.

WHAT: PROTEST PLAN MEXICO (Plan Merida)
WHEN: TODAY, Tuesday, January 6, 2015 @ 11am-5pm
PRESS CONFERENCE@1:30pm
WHERE: March from Consulate of Mexico, 910 E. San Antonio to International Bridge @ El Paso and 6th Street

Continuing Plan Merida is illegal under US law. The Leahy Law prohibits the State Department or Defense Department from providing military assistance to “any unit of the security forces of a foreign country if the Secretary of State has credible information that such unit has committed a gross violation of human rights.”

In Mexico, over 100,000 people have been murdered and more than 25,000 have gone missing over the last decade, many thousands of whom were killed by the same security forces our US tax dollars are paying for. The majority of this violence is perpetrated by Mexican security forces, which are widely known to collaborate with the narco-traffickers. The cornerstone of “Plan Mexico” is the multi-billion dollar Plan Merida, a security aid program implemented in 2007, which President Obama has promised to continue “indefinitely.”

“President Peña Nieto’s security forces are responsible for what is hands down the worst human rights crisis in all of Latin America and deserves our denunciation, not our tax dollars or political support,” said Roberto Lovato, one of the co-founders of the all-volunteer campaign #USTired2, which is coordinating the January 6 national day of action.  “Two years into his administration, it’s now abundantly clear that instead of ‘saving Mexico,’ Peña Nieto and his failed policies are destroying Mexico to the point where it is disgraceful that our President is even meeting with a Mexican Administration that, under the US law, should have its funding cut for massive human rights violations. How many US-funded massacres will it take before Obama and Congress shift course on Mexico?”

Under Mexican President Enrique Peña Nieto, the government’s human rights abuses are the worst the region has seen in decades, according to human rights organizations. Since the kidnapping of the students in Ayotzinapa, Peña Nieto has done little to ameliorate the crisis and his administration has in fact lied and tried to cover up and move beyond this hugely emblematic case, as was shown when forensics experts from Argentina and U.C. Berkeley.

--------------------------------------------------------------------------------

Thank you to Alice Holemans, NAIS, for Dutch translation:

EL PASO : PROTEST MEXICO EN VS PRESIDENTEN EN PLAN MEXICO
Bezoek van de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto doet protest en de eis aan Obama en het congres om “Plan Mexico” te eindigen hevig oplaaien.
Bron: Censored: www.bsnorrell.blogspot.com
Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

El Paso, TX, 6 januari 2015- Wanneer president Barack Obama de Mexicaanse president Enrique PeñaNieto vandaag zal ontmoeten zullen in belangrijke steden, mensen en groepen, waaronder de El Paso groep Unión del Pueblo Fronterizo ,opstaan in protest om het beëindigen van het dodelijke “Plan Mexico” te eisen.

Plan Mexico is een miljarden dollar programma om Mexico’ s corrupte en gewelddadige veiligheidsleger te steunen.
Ogenschijnlijk in hun oorlog tegen drugs, maar in werkelijkheid zijn zij verantwoordelijk voor de verdwijning van de 43 studenten en voor misdaden tegen de mensheid die voornamelijk inheemsen, vrouwen en jongeren, boeren en arbeiders treft.
Deze misdaden tegen de mensheid worden gepleegd met financiële hulp van de VS regering door de multi- miljarden dollars- militaire hulp van het Plan Mexico (Merida Initiative), en de wapens en legeruitrustingen die naar Mexico gezonden worden.

Verdergaan met Plan Merida is illegaal onder de VS wet.
De Leahy Law verbiedt het Ministerie van Buitenlandse zaken en het Ministerie van Defensie om militaire assistentie te verlenen aan “ iedere eenheid van de veiligheidsdiensten van een vreemde mogendheid, wanneer de minister over geloofwaardige informatie beschikt over de feiten dat die eenheid zich schuldig maakt aan gruwelijke schendingen van mensenrechten.”

Tijdens de laatste 10 jaar werden er in Mexico 100.000 mensen vermoord en meer dan 25.000werden ‘vermist.’
Duizenden van hen werden gedood door datzelfde veiligheidsleger dat door de VS belastingbetalers gefinancierd werd.
Het meeste geweld wordt uitgevoerd door de Mexicaanse veiligheidsmachten, waarvan iedereen weet dat zij collaboreren met de drughandelaars.

De hoeksteen van “Plan Mexico” is het multi - miljarden dollars Plan Merida, een Security hulp programma dat opgenomen werd in 2007 en waarvan Obama beloofd heeft om dat ‘eindeloos’ te laten doorgaan.

Roberta Lovato, een van de medestichters van de vrijwilligers campagne #USTired2, die op 6 januari de nationale actiedag coördineerden zei ”President Peña Nieto’s security machten zijn verantwoordelijk voor wat tot hiertoe de vreselijkste mensenrechtencrisis is in heel Latijns Amerika.
Nu, na twee jaar onder zijn regering is het duidelijk dat in plaats van ‘Mexico te redden’ hij en zijn mislukt beleid Mexico verwoest.
Het is schandalig dat president Obama nu een ontmoeting heeft met een Mexicaanse regering die, onder de VS wet geen recht meer heeft op financiële hulp vanwege de grove schendingen van mensenrechten.
Hoeveel door de VS gefinancierde bloedbaden moeten er nog aangericht worden voor Obama en congres een andere koers gaat varen over Mexico?”

Volgens mensenrechtenorganisaties hebben onder de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto, de ergste schendingen plaatsgehad in decennia.
Sinds de kidnapping van de studenten in Ayotzinapa heeft Peña Nieto weinig of niets gedaan aan de crisis en zijn regering heeft gelogen en zich schuldig gemaakt aan cover-ups, zoals duidelijk werd toen forensische deskundigen van Argentina en UC Berkeley de zaak onderzochten.

No comments: