Indigenous Peoples and Human Rights

January 8, 2015

Border Drones are Big Flop, audit says

By Brenda Norrell
Censored News
English and Dutch

TUCSON -- The border drones are a big flop, says a new audit. As homeless children sleep on the streets of America on freezing nights, the US is spending millions on worthless drones and spy towers that do not work. But that doesn't discourage the United States government from wasting more money, now billions, on drones and spy towers for the southern border which are worthless.

US spy tower on sovereign
Tohono O'odham land near Sells,
Arizona
After Homeland Security realized that the first spy towers on the Arizona border didn't work, what did they do? They funded another round of worthless spy towers. This time, the US gave the contract, not to a US company, but to Elbit Systems, the Israeli defense contractor responsible for the Apartheid security surrounding Palestine.

One stretch for worthless drones is the border south of Tucson. The drones are a common sight in the Tucson skies. They are the ones that look like fake planes. Meanwhile, the US is continuing to build surveillance towers, spy towers, on sovereign Tohono O'odham land. On the western side of the Tohono O'odham Nation, those US spy towers are pointed at the homes of traditional O'odham. The Israeli Apartheid company Elbit now has the contract.

Anyway, if you have the stomach for it, you can read below more about how much money the US is wasting on drones, as revealed in a new audit, and the two spy tower contracts. But don't worry, the war profiteers in Israel and the US are still making millions. Boeing made a billion on the first worthless spy tower contract.

Meanwhile, Israel's Apartheid security contractor Elbit is in San Antonio, Texas, working with the Brazilian Navy stationed there.

Common Dreams: Costly border drone program has failed, federal audit finds
http://www.commondreams.org/news/2015/01/07/costly-border-drone-program-has-failed-federal-audit-finds
Censored News: The billion dollar laugh: Arizona spy towers (2011)
http://bsnorrell.blogspot.com/2011/12/billion-dollar-laugh-arizona-spy-towers.html
Apartheid Israeli company gets new spy tower contract (2014)
http://bsnorrell.blogspot.com/2014/03/apartheid-israeli-company-receives-us.html

Thank you to Alice Holemans, NAIS, for the Dutch translation!

------------------------------------------
Home » Nieuws » * DRONES AAN VS GRENS ZIJN GROTE FLOP, ZEGT NIEUWE AUDIT!
* DRONES AAN VS GRENS ZIJN GROTE FLOP, ZEGT NIEUWE AUDIT!
Door Brenda Norrell, Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com
Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

dronesgrens.jpg
Tucson- De drones aan de VS grenzen zijn een grote flop, zegt een nieuwe audit.
Terwijl dakloze kinderen in de vrieskou op de straten moeten slapen, spendeert de VS miljoenen dollars aan waardeloze drones en spionnentorens.
Maar dat ontmoedigt de regering van de Verenigde Staten niet om nog meer geld, nu miljarden te verspillen aan waardeloze drones en spionnentorens voor de zuidelijke grens.

Wat deed Binnenlandse Veiligheid nadat zij zich realiseerden dat de eerste spionnentorens op de grens met Arizona niet werkten? Zij financierden een volgende tour van waardeloze spionnentorens. Dit keer ging het contract niet naar een Amerikaans bedrijf, maar naar Elbit Systems, het Israëlisch beveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de Apartheid rond Palestina.

De grens ten zuiden van Tucson bestaat uit één lijn van waardeloze drones.
Dagelijks de drones in de lucht te zien is al ‘doodgewoon’ boven het grensgebied van Tucson.

Het zijn die drones die eruitzien zoals speelgoedvliegtuigjes.
Ondertussen blijft de VS surveillance torens bouwen op het soevereine Tohono O’odham land.
Aan de westkant van de Tohono O’odham natie staan deze spionnentorens gericht op de huizen van de traditionele O’odham.
De Israëlische Apartheid compagnie heeft hiervoor het contract helemaal binnen..
In de nieuwe audit wordt het duidelijk hoeveel geld de VS weggooit aan drones en de twee spionnentoren -contracten. Maar geen nood, de oorlogsprofiteurs in Israël en de VS maken nog steeds miljoenen winst.
Boeing had het eerste contract op zak en maakte hierop een miljard dollar winst.

Ondertussen is de Israëlische Apartheid veiligheid- aannemer Elbit is in San Antonio, Texas, waar ze samenwerken met de Braziliaanse Navy die daar gestationeerd is.

Common Dreams: Costly border drone program has failed, federal audit finds
Censored News: The billion dollar laugh: Arizona spy towers (2011)
Apartheid Israeli company gets new spy tower contract (2014)

No comments: