Indigenous Peoples and Human Rights

September 3, 2013

Longest Walk 4 Crosses the Mississippi River

Monks Mound Photo Mark Swain
By Longest Walk 4 Return to Alcatraz
Censored News
Sept. 2, 2013
English/Dutch

ST LOUIS -- The Longest Walk 4:Return to Alcatraz crossed the Mississippi River and had a brief Ceremony under the Arch, continuing on to Brentwood. During out time in this area, we held a prayer vigil on top of the largest mound at Cahokia Mounds. Recognition of the issues relating to Indigenous Sovereignty was part of this, as well as remembering those that have passed on. Two Walkers from the 2008 Northern Route were remembered; Willie Lonewolf and Danny Wyatt. In the Ceremony prior to the vigil, the Mississippi Water Walkers were also recognized.

The Arch is considered to be the gateway to westward expansion. It is a symbol of manifest destiny, where the nation-state colonizers believed, and still believe, that it is their destiny to dominate the world. It should be remembered that the Indigenous Sovereignty of Indigenous Nations was recognized not only by the Indigenous Nations but also by the same nation-states at the time of the Lewis and Clark expedition and the so called Louisiana Purchase in 1803. Today we affirmed Indigenous Sovereignty under the arch and carry that affirmation with us as we continue west toward Alcatraz.


Route: From St. Louis the walk goes to Kansas City on 50, then down to Wichita and 50 all the way to Sacramento. Then, down to Sausalita and across the Golden Gate Bridge. http://www.returntoalcatraz.com

Dutch translation by Alice Holemans NAIS Gazette

http://bloggen.be/natam/


Door Longest Walk 4 Return to Alcatraz  http://www.returntoalcatraz.com
Bron: Censored News : http://www.bsnorrell.blogspot.com
2 september 2013 --ST. LOUIS – De Longest Walk 4: Return to Alcatraz is de Mississippi rivier overgestoken en hield een korte ceremonie onder de ‘Arch’, daarna ging het verder naar Brentwood.
Op de top van de grootste heuvel van Cahokla hielden we een gebedswake. Erkenning van de problemen die verband hielden met inheemse soevereiniteit kwam aan bod en ook de herinnering aan hen die overgegaan zijn. Twee walkers van de 2008 Northern Route, Willie Lonewolf en Danny Wyat werden herdacht.
De ‘Arch’ wordt beschouwd als de toegangspoort naar de westelijke uitbreiding. Het is een symbool van ‘manifest Destiny’, waar de kolonisten geloofden, en nog steeds geloven dat het hun lotsbestemming is om de wereld te domineren.
Er mag niet vergeten worden dat ten tijde van de Lewis en Clark expeditie en de zogenaamde Louisiana aankoop in 1803 ,de inheemse soevereiniteit van inheemse naties niet alleen erkend werd door de inheemse naties maar ook door diezelfde natie – staten.
Vandaag hebben we onder die boog de inheemse soevereiniteit bevestigd en dat dragen we met ons mee op onze weg naar Alcatraz.

No comments: