Indigenous Peoples and Human Rights

March 5, 2015

La Via Campesina protests GMO trees, shuts down Brazil summit

Global Week of Actions Against GMO Trees in Brazil Ends with Shut Down of CTNBio Meeting in Brasilia

Occupations in Brazil Today Follow Emergency Global Day of Action

Posted at Censored News
Dutch translation by Alice Holemans, NAIS
March 5, 2015)-This morning 300 peasants organized by La Via Campesina occupied the meeting of the Brazil National Biosafety Technical Commission (CTNBio) in Brasilia, which was convening to discuss the release of three new varieties of transgenic plants in Brazil including a request by FuturaGene to legalize their genetically engineered eucalyptus trees. The CTNBio meeting was interrupted and eventually cancelled.


Earlier this morning, 1,000 women of the Brazil Landless Workers' Movement (MST) from the states of São Paulo, Rio de Janeiro and Minas Gerais  occupied the operations of FuturaGene Technology Brazil Ltda, a subsidiary of Suzano timber corporation, in the municipality of Itapetininga, in São Paulo. This location is where transgenic eucalyptus, known as H421 is being developed and tested. During the protest, the MST destroyed the seedlings of transgenic eucalyptus trees there and denounced the potential impacts that would be caused by the release of transgenic eucalyptus if approved by CTNBio.

According to Atiliana Brunetto, a member of the National MST, the impending historic decision of CTNBio regarding GE eucalyptus trees must respect the Brazilian legislation and the Biodiversity Convention to which Brazil is a signatory. "The precautionary principle is always ignored by CTNBio. The vast majority of its members are placed in favor of business interests of the large multinationals at the expense of environmental, social and public health consequences," he says.

"If approved by the committee these GE faster growing eucalyptus will mature in only 4 years, as opposed to 6-7 years presently in non-GMO eucalyptus," said Catiane Cinelli, a member of the Rural Women's Movement. "The water consumption will increase 25 to 30 liters / day per GE eucalyptus over what is currently used. We are again calling attention to the danger of green deserts."

The actions in Brazil today follow on the heels of an Emergency Global Day of Action Against GE Trees on Tuesday which saw protests on four continents in opposition to the approval of GE eucalyptus trees by CTNBio in Brazil. The Global Day of Action was organized by the Campaign to STOP GE Trees.

In the US, a similar request to the USDA from GE tree company ArborGen to legalize their GE eucalyptus trees is currently pending.

The Campaign to STOP GE Trees is an international alliance of organizations mobilized to protect forests and biodiversity and to support communities threatened by the dangerous release of genetically engineered trees into the environment.    

In November 2014 members of the Campaign to STOP GE Trees joined scientists, foresters, agronomists, Indigenous Peoples and other experts from six continents met in Asunción, Paraguay to discuss the problem of genetically engineered trees. They recently finalized the Asuncion Declaration, which calls for the outright rejection of all GE trees, including those in field trials. This declaration was also submitted to CTNBio as part of the global day of action.


CONTACTS

Kip Doyle, Media Coordinator, Campaign to STOP GE Trees: +1.716.931.5833 (office), +1.716.867.4080 (mobile), kip@stopgetrees.org [English]

Teresa Perez, World Rainforest Movement: +59824132989 (office), +598.9961.4365(mobile),  teresap@wrm.org.uy [Spanish, English]

Home » Nieuws » * BRAZILIË- ‘LA VIA CAMPESINA’- PROTEST TEGEN GMO BOMEN, BOYCOTT BRAZILIAANSE TOP
* BRAZILIË- ‘LA VIA CAMPESINA’- PROTEST TEGEN GMO BOMEN, BOYCOTT BRAZILIAANSE TOP
Global actieweek tegen GMO bomen in Brazilië eindigde met een shut- down van CTNBio meeting .
Vertaald door NAIS: Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be
euc.jpg
Brazilië-5 maart 2015
‘La Via Campesina’ heeft deze morgen met 300 leden de meeting van de Brazil National Biosafety Technical Commision (CTNbio) bezet occupied the meeting of the Brazil National Biosafety Technical Commission 

De meeting was bijeengeroepen om de release van drie nieuwe variëteiten van transgene planten in Brazilië - en het verzoek van FuturaGene om hun genetisch ontwikkelde eucalyptus bomen te legaliseren- te bespreken.
De CTNBio meeting werd door de actievoerders verstoord en uiteindelijk afgevoerd!

Eerder in de ochtend hadden 1.000 vrouwen van de Brazil Landless Workers’Movement (MST) van de staten van São Paulo,Rio de Janeiro en Minas Gerais de werkzaamheden van FuturaGene Technology Brazil Ltda, overgenomen. occupied the operations of FuturaGene Technology Brazil Ltda
FuturaGene Tech is een dochteronderneming van de Suzano hout corporatie, in de gemeente van Itapetininga, in São Paulo.
In deze locatie wordt de transgene eucalyptus, bekend als H421 ontwikkeld en getest
Tijdens het protest heeft de MST de zaden van de transgene eucalyptus vernietigd.

Atiliana Brunetto, een lid van de National MST, zei dat de dreigende historische beslissing van CTNBio betreffende de GE eucalyptus bomen de Braziliaanse wetgeving en de Biodiversiteit conventie die Brazilië ondertekend heeft, moet respecteren.
“Het anticiperend principe is steeds genegeerd door CTNBio. De overgrote meerderheid van zijn leden zijn daar strategisch geplaatst door grote multinationals die geen rekening houden met de gevolgen voor milieu, sociale- en volksgezondheid,” aldus Atiliana.

Catiane Cinelli, een lid van de Rural Women’s Movement zegt:” Indien ze de goedkeuring krijgen zullen deze GE bomen vlugger groeien en volgroeid zijn in 4 jaar tijd , in tegenstelling tot de niet- GMO eucalyptus die er 6 tot 7 jaar over doet. Het waterverbruik zal toenemen met 25 tot 30 liters per dag per GE eucalyptus. Wij willen uitdrukkelijk waarschuwen voor het gevaar van groene woestijnen.”

De acties van vandaag in Brazilië volgden op hielen van een Emergency Global Day of Action Against GE Trees door CTNBio in Brazil op dinsdag waarop in de vier werelddelen acties gevoerd werden in oppositie van de goedkeuring van GE eucalyptus bomen door CTNBio in Brazliïe.
‘De Global Day of Acion ‘werd georganiseerd door de Campagne STOP GE Trees.
In de Verenigde staten is eenzelfde verzoek aan USDA van de GE tree bedrijf ArborGen om hun Genetisch gemanipuleerde eucalyptus bomen te legaliseren, nog hangende.

The Campaign to STOP GE Trees is een internationaal samenwerkingsverbond van organisaties die gemobiliseerd hebben om bossen en biodiversiteit te beschermen, en om gemeenschappen die bedreigd worden de gevaarlijke release van genetische gemanipuleerde bomen te ondersteunen .

CONTACTS
Kip Doyle, Media Coordinator, Campaign to STOP GE Trees: +1.716.931.5833 (office), +1.716.867.4080 (mobile), kip@stopgetrees.org [English]
Teresa Perez, World Rainforest Movement: +59824132989 (office), +598.9961.4365(mobile),  teresap@wrm.org.uy [Spanish, English]

No comments: