Indigenous Peoples and Human Rights

August 21, 2015

Navajos in Sanders victims of uranium spill, new testing shows


Navajos relocated from Black Mesa to clear the way for Peabody's coal mining are now among the victims of the Church Rock uranium spill which flowed down the Puerco

SANDERS RESIDENTS DEMAND ACCOUNTABILITY FOR URANIUM CONTAMINATION IN LOCAL WATER SOURCES
By Tonya Baloo
Censored News
English with Dutch translation by Alice Holemans, NAIS Gazette

SANDERS, Ariz. -- Following a systematic sampling of over 114 well sites in Nahata Dziil Chapter and neighboring region, at least 8 well sampling results yielded the presence of elevated levels of uranium in the town of Sanders
Members of Tó lání Lake Enterprises, the Little Colorado River Watershed Chapters Association, and Southwest Research and Information Center conducted the sampling project. Results of the study, titled the Puerco-LCR Water Quality Environmental Justice Project, were presented to community members on July 24, 2015 at the Nahata Dziil Chapter House.
Since then, many of the approximately 300 residents of Park Estates in Sanders, have been cautioned to stop using the contaminated water for drinking, bathing, cooking, and cleaning.


According to the study, water in the system (PWS #AZ0401009), managed by Arizona Windsong Water Company, contains concentrations of uranium exceeding the limit of 30 micrograms per liter (30 μg/L) in drinking water established by the Safe Drinking Water Act (SDWA) of 1974. Previous sampling results compiled by the Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ) have also shown excessive amounts of uranium in water since 2009 (See samples ISH1921-01R, RSE42617, RSE48100, RSE49719, RSE49719). The ingestion of uranium, such as through drinking water, is known to cause kidney problems (even renal failure). The metal also produces toxic effects on the cardiovascular system, liver, muscle, and the nervous system.
The elevated levels of uranium in ground water sources is causally linked to the Church Rock uranium mill spill of 1979. A breach of a uranium tailings pond released over 1,000 tons of solid radioactive mill waste and 93 million gallons of acidic, radioactive material into the Puerco River, sending contaminants more than 80 miles downstream into Navajo County, Arizona. Sanders and Nahata Dziil ("New Lands"), among several other predominantly Navajo communities, sit along the banks of the Puerco River. Despite several ADEQ violations and repeated complaints of water disruption, concerns of water safety, and bill inflation by local residents, Arizona Windsong Water Company has continuously failed to provide its paying customers with clean and safe water. Furthermore, the company has repeatedly concealed information about water contamination for at least the past six years (based on the aforementioned sample results).
Residents of Park Estates and neighboring Navajo communities are detrimentally affected by the gross mismanagement under Arizona Windsong Water Company. These actions will no longer be tolerated or condoned. A public follow-up meeting to address these concerns will be held at 10 AM on Friday August 21, 2015, at the Nahata Dziil Chapter House. An overview of new sampling results and proposed public actions (in coordination with tribal, county, and state officials) will be presented. All residents of the broader Rio Puerco valley and Navajo communities affected by uranium mining are encouraged to attend. 

Home » Nieuws » * Nieuwe testen tonen dat Navajo’s in Sanders slachtoffers zijn van uranium lek.

sanders.jpg
* Nieuwe testen tonen dat Navajo’s in Sanders slachtoffers zijn van uranium lek.

Navajo’s die weg moesten van de Black Mesa om plaats te maken voor Peabody kolenmijnen zijn nu slachtoffer van het Church Rock uranium lek die naar de Puerco stroomde.
Inwoners van Sanders eisen verantwoording voor uranium contaminatie in de lokale waterbronnen.

Door Tonya Baloo
Censored News:
Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Sanders- Arizona- Na systematisch stalenonderzoek van meer dan 114 waterputten in Nahata Dziil Chapter en naburige streken, toonden de resultaten van ten minste 8 putten de aanwezigheid van een verhoogd niveau aan uranium in de stad Sanders.
Het stalenonderzoek werd uitgevoerd door leden van Tó lání Lake Enterprises, the Little Colorado River Watershed Chapters Association, and Southwest Research and Information Center.
De resultaten van de studie, getiteld: Puerco-LCR Water Quality Environmental Justice Project, werden op 24 juli 2015 kenbaar gemaakt aan de leden van de gemeenschap in het Nahata Dziil Chapter House.
Sinds die dag werden ongeveer 300 inwoners van Park Estates in Sanders gewaarschuwd voor het gebruik van gecontamineerd water als drink- bad- kook en poets- water.
Volgens de studie bevat het water in het systeem (PWS #AZ0401009), dat beheerd wordt door Arizona Windsong Water Company uranium, concentraties die de limit van 30 micrograms per liter (30 μg/L) in het drinkwater, zoals vastgelegd door de Safe Drinking Water Act (SDWA) van 1974 overschreden.
Vroegere resultaten van de stalen die samengesteld waren door het Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ) hebben ook een buitensporige hoeveelheid aan uranium in het water sinds 2009 aangetoond.

Het is bekend dat de inname van uranium door het drinken van besmet water kan leiden tot ernstige nierproblemen (zelfs nierfalen ).
Het metaal produceert ook toxische effecten op het cardiovasculair systeem, lever, spieren en het zenuwstelsel.
De verhoogde niveaus van uranium in het grondwater is oorzakelijk ge-linkt aan het Church Rock uranium lek van 1979.
Door een breuk van een uranium afval poel kwam er 1.000 ton solide radioactieve afval en 93 miljoen liter zuur, radioactief materiaal in de Puerco River terecht. De smetstof werd zo meer dan 80 mijlen stroomafwaarts gevoerd tot in Navajo County, Arizona.
Sanders en Nahata Dziil (New Lands) en andere, overwegend Navajo gemeenschappen, zitten langs de oevers van de Puerco Rivier.

Ondanks verschillende ADEQ schendingen en herhaalde klachten over watervervuiling levert deArizona Windsong Water Company nog steeds geen zuiver en veilig water aan haar betalende klanten.
Verder heeft het bedrijf herhaaldelijk informatie over waterbevuiling achtergehouden.
Inwoners van Park Estates en naburige Navajo gemeenschappen zijn gedupeerd door het wanbeleid vn de Arizona Windsong Water Company.
Deze daden zullen niet langer getolereerd of toegestaan worden. 

No comments: