Indigenous Peoples and Human Rights

August 9, 2015

Al Giordano responds to Project Censored's Attack on Censored NewsAl Giordano, publisher of authentic journalism at Narco News, responds to Project Censored's hypocritical claim to own the words 'censored news' and its threat to file a lawsuit against Censored News
Dear Peter Phillips,

When in 2007 I rejected your Project Censored award I mentioned that I consider your organization a gigantic scam that abuses journalists and ordered you not to use my story in the book with which your organization sought to steal my work to make money for yourselves.

Thank you for, eight years later, having proved me absolutely correct about my judgement of you and your bottom-feeding, fraudulent crew.

Narco News and all our allies through the School of Authentic Journalism will be paying very close attention to whether you continue these threats against journalist Brenda Norrell, and in your attempts to silence and censor her continue. Guys who bandy about words like "cease and desist" are often the ones who need to take their own advice and cease and desist such infantile and greedy attempts to intimidate a journalist, and through her to the Native American movements for which she and Censored News provide unparalleled and vital coverage.

The suggestion that because your name is "Project Censored" that nobody else can use the word "censored," that you somehow have a trademark on the word itself, is as laughable as it is disgusting. The word is "part of your lexicon?" Please provide me a copy of your registered trademark on Censored News for a story I'm reporting about this latest attack on press freedom and in favor of censorship, complete with the date that shows you registered it before Ms. Norrell began using it in her publication. Short of that, you have no case, Sherlock, and you know it. This is just an effort to bully a journalist whose support from other journalists you apparently underestimated.

Persist in your efforts to censor its use and don't be surprised when you become, once again, the laughing stock of the entire international community of journalists, only at higher volume than ever before, because this latest stunt is so deliciously hypocritical it is beyond human decency.

Oh, and have a nice day, Mr. Phillips, you miserable, creepy slob.

Sincerely,

Al Giordano
Publisher, Narco News
www.narconews.com
www.narconews.com

------------------------------------------------------
Below: Cease and Desist Letter from Project Censored yesterday, after giving me an award in 2008 and publishing my work in its book without pay.
Censored News is a service to Indigenous Peoples and grassroots human rights activists, published without advertising or grants.
- Brenda Norrell, publisher Censored News
------------------------------------------------------

From: "Peter Phillips"
Date: Aug 8, 2015
Dear Brenda Norrell,

Project Censored uses the title "Censored" news and your use of this term would cause a normal person to believe that they are connecting with Project Censored. Please cease and desist immediately from using the title Censored News in your blog http://bsnorrell.blogspot.com/

Media Freedom Foundation Inc. is the legal owner of the name Project Censored for 39 years. The terms Daily Censored, Censored News, Censored logo  and Censored Notebook are all part of our lexicon. 

Feel free to use terms like unreported news or hidden news for your blog, but do not use the word Censored. 

We sincerely hope you do not make it necessary for us to take legal action on this.

Peter Phillips Ph.D.
President Media Freedom Foundation 
P.O. Box 571
Cotati, CA 94931
707-874-2695
-------------------------------------------

Thanks to Alice Holemans, NAIS Gazette for Dutch translation
http://www.denaisgazet.be/nieuws/al-giordano-s-reactie-op-aanval-op-censored-news-van-project-censored
*AL GIORDANO’S REACTIE OP AANVAL OP CENSORED NEWS
DOOR PROJECT CENSORED

Al Giordano, uitgever van Authentic Journalism bij Narco News, reageert op de hypocriete aanspraak die Project Censored maakt op het woord ‘censored’ en zijn dreigement tegen Censored News.

Beste Peter Philips

Toen ik in 2007 uw Project Censored award geweigerd heb, heb ik u mijn mening gegeven over uw organisatie.
Ik beschouwde uw organisatie als een gigantische zwendel die journalisten misbruikt; tevens heb ik u het verbod opgelegd om mijn verhaal te publiceren in het boek waarmee uw organisatie mijn werk probeerde toe te eigenen uit winstbejag.
Nu, acht jaar later bewijst u dat mijn oordeel over u en uw parasiterende frauduleuze ploeg volledig correct was, waarvoor dank.
Narco News en al onze bondgenoten van de School of Authentic Journalism zullen aandachtig volgen of u de bedreiging tegen journalist Brenda Norrell zal uitvoeren, en uw voortdurende pogingen om haar het zwijgen op te leggen en te censureren.
Kerels die kwistig woorden zoals “ cease and desist” rondstrooien, zijn gewoonlijk diegenen die hun eigen raad moeten opvolgen en moeten stoppen met zulke infantiele en hebzuchtige pogingen om een journalist te intimideren, en door haar de Native Amerikaanse bewegingen waarover zij en Censored News ongekende en essentiële coverage levert.

De suggestie dat, omdat u “Project Censored” bent niemand anders het woord “Censored” mag gebruiken omdat het uw ‘handelsmerk’ is, is gewoon zo lachwekkend dat het verwerpelijk is.
Het woord is “part of your lexicon?”
Bezorg me a.u.b. een kopie van uw geregistreerd handelsmerk Censored News, voor het artikel dat ik aan het schrijven ben over deze aanval op persvrijheid te voordele van censuur.
Liefst volledig met de datum van registratie die aantoont dat u geregistreerd bent voor Mrs.Norrell met haar publicaties begon.
Zonder dat hebt u geen zaak, Sherlock, en u weet het.
Dit is enkel een poging om een journalist, waarvan u de steun van andere journalisten duidelijk hebt onderschat, te intimideren.

Volhard u in uw poging om het gebruik van de woorden te censureren en wees niet verwonderd dat u eens te meer de pispaal wordt van de hele internationale journalisten gemeenschap, alleen nog meer dan voorheen, omdat deze laatste stunt zo heerlijk hypocriet is dat het beneden alle menselijke waardigheid is.
 Oh, en verder nog een prettige dag, Mr. Philips, jij miserabele sukkel.
Oprechte groeten,
Al Giordano
Uitgever, Narco News


“Cease and Desist” brief van Project Censored, nadat ze mij in 2008 een prijs hadden toegekend en mijn werk, zonder vergoeding hebben gepubliceerd in hun boek .
Censored News werkt voor inheemse volkeren en grassroots mensenrechtenactivisten.
Publiceert zonder advertenties of subsidies.
Brenda Norrell,
Uitgever Censored News

Van Peter Philips
8 augustus 2015

Beste Brenda Norrell
Project Censored gebruikt de titel “Censored” nieuws en het gebruik van deze term door u doet iedere normale mens geloven dat zij verband houden met Project Censored.
Stop onmiddellijk (Cease and desist) met het gebruik van deze titel in uw blog.

Media Freedom Foundation Inc. is de wettige eigenaar van de naam Project Censored.
De termen Daily Censored, Censored news, Censored logo en Censored Notbook maken deel uit van onze lexicon.
U mag termen zoals ‘unreported news’ of ‘hidden news’ gebruiken voor uw blog, maar gebruik het woord Censored niet.
Wij hopen oprecht dat wij niet genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen.

Peter Phillips Ph.D.
President Media Freedom Foundation 
P.O. Box 571
Cotati, CA 94931
707-874-2695

NAIS zal deze verwerpelijke zaak blijven volgen.
Wij steunen onvoorwaardelijk Brenda Norrell en Censored News.
Brenda Norrell staat volledig ten dienste van Native Amerikaanse grassroots, milieu- en mensenrechtenactivisten.
Dit zonder een enkele vergoeding te ontvangen.
Net zoals NAIS weigert zij principieel alle advertenties, zij ontvangt geen subsidies en steekt haar kleine inkomen volledig in het volgen en publiceren van acties die door de reguliere media worden doodgezwegen of verdraaid.
Wij roepen iedereen op om Censored Nieuws te steunen!
--

1 comment:

Anonymous said...

This cease and desist order regarding "Censored News" is hilarious. What other phrases don't you want us to be using, Mr. President Peter Phillips, Ph.D.?