Indigenous Peoples and Human Rights

April 19, 2015

10th Circuit Court Rejects Navajo Coal Mine Emergency Motion10th Circuit Court Rejects Navajo Coal Mine Emergency Motion

By Shiloh Hernandez, Western Environmental Law Center 
Colleen Cooley, Diné Citizens Against Ruining Our Environment 
Mike Eisenfeld, San Juan Citizens Alliance
Taylor McKinnon, Center for Biological Diversity 
Nellis Kennedy-Howard, Sierra Club 
Rachel Conn, Amigos Bravos 

English/Dutch translation by Alice Holemans NAIS

DENVER— Two days after a federal district court halted coal mining within a newly expanded area of New Mexico’s Navajo Mine, mine operators filed an emergency motion asking the 10th Circuit Court of Appeals to allow that coal mining to resume. The appeals court on Thursday denied that motion, saying that the Navajo Mine’s owner, the Navajo Transitional Energy Company, “failed to make the requisite showing” justifying their request to restart coal mining.
The order giving rise to the emergency motion was signed by Judge John L. Kane on April 6. Judge Kane’s order balanced economic, public health, environmental and other public-interest concerns in vacating a 2012 decision by the U.S. Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement to expand the Navajo Mine. The order halted mining in the expansion area, known as “Area IV,” pending a new environmental review that properly evaluates the impacts of mercury pollution from burning coal for electricity to public health and the environment.
Plaintiffs in the litigation are Diné CARE, San Juan Citizens Alliance, Amigos Bravos, Center for Biological Diversity and Sierra Club. They are represented by the Western Environmental Law Center. 
Thursday’s 10th Circuit ruling is available here.
The April 2015 remedy is available here. Press release here.
The March 2015 court ruling is available here. Press release here.
Background
Navajo Mine is located in San Juan County, N.M., on the Navajo Nation. The Four Corners Power Plant, which burns coal exclusively from the Navajo Mine, was built in 1962 and provides electricity to California, Arizona, New Mexico and Texas. Historically, the Four Corners Power Plant was the largest coal-fired power plant source of nitrogen oxides (NOx) in the United States. NOx is associated with respiratory disease, heart attacks and strokes. In recent years Four Corners retired a quarter of its coal capacity to address this NOx pollution. While helpful, 1,500 megawatts of coal power still poisons communities and environment, and impedes clean energy transition efforts. 
The legal action brought under the National Environmental Policy Act, challenged the Office of Surface Mining’s 2012 decision to expand strip-mining operations by 714 acres to provide Four Corners with coal through 2016. That expansion was proposed in the wake of Diné CARE v. Klein (Diné CARE), 747 F. Supp. 2d 1234 (D. Colo. 2010). In that case, the U.S. District Court for the District of Colorado ruled that a previous proposal to strip mine all 3,800 acres of Area IV North violated NEPA and ordered OSM to revisit its analysis under the Act.
The March 2015 decision pivoted off mercury pollution concerns. Mercury pollution is a potent neurotoxin. Because of mercury pollution, including from the Navajo Mine and Four Corners complex, Colorado and New Mexico discourage fish consumption in the region. Federal studies show that 64 percent of endangered Colorado pikeminnow in the San Juan River contain levels of muscle tissue mercury that impair fish reproduction. In addition, the Navajo Mine and Four Corners complex create serious climate, public health and ecological issues.
Shortly after OSM approved the 2012 Navajo coal-mine expansion, it initiated another environmental review to address coal mining and combustion operations beyond 2016 and, presumably, those operations’ legacy of pollution to the region. A draft environmental review for those post-2016 operations was released in 2014.
Unfortunately, that review was deeply flawed. However, if those flaws are fixed, the final environmental review would help address chronic legacy pollution issues caused by the Navajo Mine-Four Corners complex and help spark a transition away from coal and towards clean energy.


Contacts: Shiloh Hernandez, Western Environmental Law Center hernandez@westernlaw.org
Colleen Cooley, Diné Citizens Against Ruining Our Environment  ccooley22@gmail.com
Mike Eisenfeld, San Juan Citizens Alliance mike@sanjuancitizens.org
Taylor McKinnon, Center for Biological Diversity tmckinnon@biologicaldiversity.org
Nellis Kennedy-Howard, Sierra Club nellis.khoward@sierraclub.org
Rachel Conn, Amigos Bravos rconn@amigosbravos.org


Dutch translation by Alice Holemans, NAIS Gazette


* NAVAJO COAL MINE- URGENTIE MOTIE AFGEWEZEN
DoorBy Shiloh Hernandez, Western Environmental Law Center 
Colleen Cooley, Diné Citizens Against Ruining Our Environment 
Mike Eisenfeld, San Juan Citizens Alliance
Taylor McKinnon, Center for Biological Diversity 
Nellis Kennedy-Howard, Sierra Club 
Rachel Conn, Amigos Bravos 


Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

NavajoCoalmine.jpg
Denver- Twee dagen nadat een federaal districtshof steenkoolontginning binnen een pas uitgebreid gebied van New Mexico’s Navajo Mine had stilgelegd, legden mijnexploitanten een urgentie motie voor aan het 10th Circuit Court of Appeals met de vraag om de steenkoolontginning te mogen hervatten.
Het beroepshof heeft donderdag die motie verworpen, omdat de eigenaar van de Navajo mijn, deNavajo Transitional Energy Company “ niet de vereiste bewijzen kon leveren” om hun verzoek tot het herstarten van steenkoolontginning te rechtvaardigen.

Het bevel dat de aanzet gaf voor de urgentie motie werd op 6 april ondertekend door rechter John L. Kane .
Het bevel van rechter Kane bracht evenwicht in economische, volksgezondheid, milieu en andere openbare belangen, door het verwerpen van een beslissing uit 2012 van de ‘US Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement’ (OSM) voor uitbreiding van de Navajo mijn.
De rechter heeft de ontginning in het uitbreidingsgebied, bekend als “Area IV”, stilgelegd in afwachting van een nieuwe milieustudie die de impact van kwikpollutie door koolverbranding voor elektriciteit, op de volksgezondheid en het milieu naar behoren evalueert.
Aanklagers in de rechtszaak zijn: Diné CARE, San Juan Citizens Alliance, Amigos Bravos, Center for Biological Diversity and Sierra Club.
Zij worden vertegenwoordigd door de Western Environmental Law Center. 


Background
Navajo Mine bevindt zich in San Juan County, N.M., op de Navajo Nation.
De ‘Four Corners’ krachtcentrale, die uitsluitend kolen van de Navajo Mine verbrandt, werd in 1962 gebouwd en voorziet California, Arizona, New Mexico en Texas van elektriciteit.
Historisch was de Four Corners krachtcentrale, de grootste door kolen aangedreven centrale, de bron van stikstofoxiden (NOx) in de Verenigde Staten.
NOx wordt in verband gebracht met luchtwegenaandoeningen, hartaanvallen en beroertes.
In de laatste jaren heeft Four Counters de NOx pollutie aangepakt door een kwart van zijn kolencapaciteit te verminderen.
Ondanks deze stap in de goede richting vergiftigen 1.500 megawatts van koolverbranding nog steeds de gemeenschappen en het milieu, en belemmert het de inspanningen voor transitie van schone energie.
De juridische procedure onder de National Environmental Policy Act (NEPA), vecht de beslissing aan van de Office of Surface Mining (2012) voor de uitbreiding van strip- mining operaties door 714 acres (2 889 455.49 m2) om Four Corners van steenkool te voorzien na 2016.
Die uitbreiding werd voorgesteld in de nasleep van Dine’ Care v. Klein (Diné CARE) 747 F. Supp. 2d 1234 (D. Colo. 2010).

In die zaak besliste het US Districtshof voor het District van Colorado dat een voorgaand voorstel voor strip -mining van de 3.800 acres (15 378 054.4 m2) van Area IV North een overtreding was van NEPA en gaf het bevel aan OSM om zijn analyse te herzien onder de NEPA.

De beslissing in maart 2015 wentelde de kwikpollutie af.
Kwik pollutie is een krachtig neurotoxine.
Vanwege de kwikpollutie afkomstig van zowel de Navajo Mine als van Four Corners, raden Colorado en New Mexico ten stelligste visconsumptie in het gebied af.
Federale studies tonen aan dat in 64 percent van de bedreigde Colorado pikeminnow (karper) in de San Juan rivier, er in verschillende lagen van de spiermassa kwik aangetroffen werd dat de oorzaak is van de vermindering van de voortplanting .
Daarenboven creëren de Navajo Mine en Four Corners ernstige klimaat, gezondheid en ecologische problemen.
Kort nadat OSM de 2012 uitbreiding van de Navajo steenkoolmijn goedkeurde, werd een andere milieubeoordeling ingeleid om steenkoolmijnen en verbrandingoperaties na 2016 aan te pakken en, vermoedelijk, ook de nalatenschap van deze pollutie operaties in het gebied.
Een ontwerp voor de milieubeoordeling voor deze post- 2016 operaties werd in 2014 vrijgegeven.
Helaas vertoonde deze beoordeling wel wat mankementen..
Maar hoe dan ook, wanneer die mankementen weggewerkt zullen zijn, dan zal de definitieve beoordeling helpen om de problemen van de chronische pollutie -nalatenschap van Navajo Mine-Four Corners weg te werken en helpen om een transitie van steenkool naar schone energie te verwezenlijken.

Shiloh Hernandez, Western Environmental Law Center hernandez@westernlaw.org
Colleen Cooley, Diné Citizens Against Ruining Our Environment  ccooley22@gmail.com
Mike Eisenfeld, San Juan Citizens Alliance mike@sanjuancitizens.org
Taylor McKinnon, Center for Biological Diversity tmckinnon@biologicaldiversity.org
Nellis Kennedy-Howard, Sierra Club nellis.khoward@sierraclub.org
Rachel Conn, Amigos Bravos rconn@amigosbravos.org

No comments: